sånghäfte

Sånghäfte

Sångerna vi sjunger på eventen "Sång och Saga" finns här!

 

Häftet har tagits fram av föreningen Hambaazi, med tillstånd från upphovsmakare där det har varit aktuellt. 


Sprid gärna materialet, anordna egna sångstunder på er ort, skicka länken till vänner utanför Sverige, spela in era sjungande barn etc. Vi blir bara glada om sångerna kommer till användning och underlättar för era barn i deras språkinlärning. 


Om ni använder materialet i sammanhang tillsammans med andra (t ex en sångstund på biblioteket) vill vi att du nämner att du fått det från Hambaazi. Vid kommersiellt bruk gäller upphovsrättslagen.