Kalendarium

Kalendarium


Vårterminen 2020


Med anledning av den pågående situationen med Corona-viruset är vårt kalendarium för tillfället inställt. Det innebär även att årsmötet för 2020 blir uppskjutet. Vi meddelar när vi återgår till verksamheten. 


Söndag 19 april

Sång och saga, Kungsholmens bibliotek kl 14-15Söndag 26 april

Sång och saga, Kista bibliotek kl 14-15Söndag 17 maj

Sång och saga, Farsta bibliotek kl 13-14Söndag 14 juni 

Terminsavslutning, familjepicknick med sångsamling kl 11.00

Stora Blecktornsparken, Katarina Bangata 78.

Vad är "sång och saga"?


Den första aktiviteten i Hambaazis namn var att träffas och sjunga sånger och ha högläsning tillsammans. Det är en enkel aktivitet som passar de flesta barn i förskoleåldern oavsett språknivå. Vi sjunger oftast samma sånger och byter ut dem successivt, så att lite är välbekant och lite är nytt. Sångerna är till stor del översättningar av svenska barnvisor, såsom Imse Vimse Spindel och Krokodilen i Bilen. Dessa finns i ett sånghäfte under material, och en del finns även på youtube och spotify.  


När vi har sjungit i ca en halvtimme läser vi en saga tillsammans. Vi brukar välja böcker som riktar sig till barn 3-6 år. Ibland använder vi böcker från Iran, ibland översättningar av annan litteratur och ibland gör vi egna översättningar. Vi använder projektor för att alla barn ska kunna se bilderna. 


I samband med vissa sagostunder pysslar vi tillsammans före eller efter - se affischerna ovan. 


Se även information från Stadsbiblioteket i Stockholm


Arbetar du på ett bibliotek eller en öppen förskola och vill bjuda in oss vid ett tillfälle? Kontaka oss på info@hambaazi.se för ett samarbete.