FrågorFrågor

Här besvarar vi de vanligaste frågorna som ni brukar ställa till oss.

Har ni kurser i modersmål eller andra studiecirklar för barn?


Nej, det har vi inte.


Anledningen är att vi vid flera tillfällen har försökt att arrangera både språk och danskurser, men med de begränsade resurser som vi har, har det inte gått att få kontinuitet i sådana verksamheter. Vi är också noggranna med att enbart samarbeta med personer som har kompetens i det de vill undervisa. Om du är modersmålslärare, danslärare, bildpedagog eller dramapedagog och vill starta igång gruppverksamhet kan du kontakta oss för eventuellt samarbete. Kan ni inte starta Hambaazi i andra städer?


Vi hjälper gärna till med tips och material om ni är några stycken som vill starta Hambaazi, eller en egen organisation med liknande upplägg. Om ni kontaktar ert lokala bibliotek eller öppna förskola kan de även bjuda in oss att ha ett event vid ett tillfälle. 
Varför är all information på svenska?


För att vi har ingen som kan skriva på persiska och som har tid att göra det i den omfattning som krävs. Om du mailar/messar på persiska är det helt ok och vi kommer svara dig på persiska eller finglisi. När är nästa event med Hambaazi?


Se kalendariet. Vi försöker att hålla det uppdaterat.Jag har skrivit en bok/gjort en låt/vill göra en film . Kan ni ge ut den åt mig? 


Alla i Hambaazi är volontärer och det vi har skapat i form av youtubeklipp, musik, böcker etc, har vi gjort på vår fritid med egna medel. Vi samarbetar i mån av tid och gemensamma intressen och uppmuntrar alla initativ som är i föreningnens anda. Vi kan inte ge ut din bok eller producera din musik med föreningens begränsade resurser, men vi hjälper gärna till att sprida information om den när du har gjort jobbet. Varför har ni inga traditionella sagor eller sånger från Iran?


Vi har valt att fokusera på översatt material. Det finns flera anledningar till det. Framförallt handlar det om igenkänning och att barn som växer upp i Sverige, kan ha lättare att ta till sig berättelser i format som de är vana vid. Den andra anlednignen är att vi som håller i sång- och sagostunderna till majoriteten är uppvuxna i Sverige och inte har så stor kunskap om traditioner i Iran. Syftet med Hambaazi är inte heller att utbilda barn om Iransk litteraturhistoria, utan att skapa förutsättningar för dem att lära sig persiska i en trygg och rolig miljö. Jag är förskolelärare/har arbetat på NGO i Iran/är jättebra på persiska - vill ni anställa mig?


Vi hade jättegärna anställt dig om vi hade haft ekonomin till det, men som det ser ut nu är vi alla engagerade på vår fritid. Du är hemskt välkommen att ge av din tid och dina kunskaper, men som ideellt engagerad. 
Jag vill gärna engagera mig i er förening och är medveten om att jag inte kommer kunna få lön. Vad finns det som jag kan göra?


Allt möjligt! Du är jättevälkommen att kontakta oss så kan vi se vad just du skulle tycka om att göra.