Bakgrund

Bakgrund

Hambaazi betyder lekkamrat på persiska


Föreningen startades 2017 av nyblivna föräldrar som insåg att vi varken hade persisktalande småbarnsfamiljer i vårt nätverk eller tillgång till bra material för att göra språket tillgängligt för våra barn. 


Vi är många med barn som har persiska som sitt första, andra, tredje eller ibland fjärde språk. En del av oss är ganska nya i Sverige andra är födda här och känner sig osäkra på sin egen persiska.


När vi startade verksamheten var syftet att skapa sammanhang för barn att leka på persiska, men ju mer vi möter olika familjer, desto mer har vi sett att behoven varierar, från att överhuvudtaget exponeras för språket, till att hitta sätt att  förhålla sig till den mångfald av språk och traditioner som omger oss.

Ny typ av "kulturförening" för en ny generation barn


Den nya generationen barn har en till viss del annorlunda relation till gränser, språk och identiteter än hur det var för många av oss föräldrar när vi växte upp. Framförallt är många familjer idag inte bara tvåspråkiga, utan flerspråkiga.


Vår idé är att våra barn är en del av Sverige och att det därför behöver finnas ett kulturutbud som möter dem i deras flerspråkighet. Vi har ingen bestämd tanke om vad som är "iransk kultur" eller vad som är värdefullt att vidareförmedla till barn, utan fokus är att göra det persiska språket tillgängligt och användbart för barn som växer upp i Sverige. 


Hambaazi välkomnar alla som är intresserade av det persiska språket, oavsett religion, födelseland, sexuell eller etnisk identitet eller hur väl man förstår/talar språket. 


Med en värdegrund som tar avstånd från diskriminering låter vi barnens öppna inställning och nyfikenhet leda utformandet av föreningens verksamhet med mål att bilda en inkluderande gemenskap.  

Föreningens aktiviteter och samarbeten


Föreningen Hambaazi har funnits i ca 3 år och har under den tiden genomfört ett femtiotal olika events samt kortare kurser för barn/familjer i Stockholm.


Kärnan i verksamheten är "sång och saga" - en öppen barnaktivitet för förskoleåldern. Vi har även haft filmvisning, skapande verkstad, dansworskhops, modersmålsundervisnig samt firat högtider. 


Föreninen samarbetar med etablerade aktörer som Stadsbiblioteket, Riksteatern och kulturarbetare med spetskompetens inom sitt fält, men är fristående från alla politiska och religiösa grupper.


Målet med all vår verksamhet är att barn som växer upp i Sverige med persiska som ett av sina modersmål/hemspråk ska ha tillgång till lek och kulturutbud på det språket och att hela familjen ska känna sig inkluderad och välkommen i dessa sammanhang.


Följ oss gärna på sociala medier och prenumerera på vår youtubekanal för att ta del av nytt material!