Bakgrund

Bakgrund

Hambaazi betyder lekkamrat på persiska.


Föreningen startades 2017 av nyblivna föräldrar som insåg att vi varken hade persisktalande småbarnsfamiljer i vårt nätverk eller tillgång till bra material för att göra språket tillgängligt för våra barn. 


Vi är många med barn som har persiska som sitt första, andra, tredje eller ibland fjärde språk. En del av oss är ganska nya i Sverige andra är födda här och känner sig osäkra på sin egen persiska.


När vi startade verksamheten var syftet att skapa sammanhang för barn att leka på persiska, men ju mer vi möter olika familjer, desto mer har vi sett att behoven varierar, från att överhuvudtaget exponeras för språket, till att hitta sätt att  förhålla sig till den mångfald av språk och traditioner som omger oss.

Ny typ av "kulturförening" för en ny generation barn


Den nya generationen barn har en till viss del annorlunda relation till gränser, språk och identiteter än hur det var för många av oss föräldrar när vi växte upp. Framförallt är många familjer idag inte bara tvåspråkiga, utan flerspråkiga. 


Vi har ingen bestämd tanke om vad som är "iransk kultur" eller vad som är värdefullt att vidareförmedla till barn, utan fokus är att göra det persiska språket tillgängligt och användbart för barn som växer upp i Sverige.


Våra barn är inte en homogen grupp, utan har alla sina olikheter. Vi låter deras öppna inställning och nyfikenhet leda utformandet av föreningens verksamhet med mål att bilda en inkluderande gemenskap.  

Föreningens aktiviteter och samarbeten


Föreningen Hambaazi har funnits i ca 3 år och har under den tiden genomfört ett femtiotal olika events i Stockholm. Vår idé är att våra barn är en del av Sverige och att det därför behöver finnas ett kulturutbud som möter dem i deras flerspråkighet.  


Det kan handla om nöjen, filmvisning, att ha barnaktiviteter på persiska, men också att fira högtider gemensamt och ibland på nya sätt som känns relevanta här och nu. Vi samarbetar med etablerade aktörer som Stadsbiblioteket, Riksteatern och studieförbundet Sensus, men är fristående från alla politiska och religiösa grupper.


Med traditionsinspirerande och traditionsbrytande aktiviteter plockar vi russin ur alla kakor och visar att man inte behöver välja en av många identiteter, utan att det går bra att blanda och hitta sitt eget sätt att vara på. 


Följ oss gärna på sociala medier och prenumerera på vår youtubekanal för att ta del av nytt material!


Vill du engagera dig och vara med att skapa Hambaazi? Kontakta oss på info@hambaazi.se!