Material

Material


Sånghäfte med svenska barnvisor på persiska

 

Häftet har tagits fram av föreningen Hambaazi, med tillstånd från upphovsmakare där det har varit aktuellt. 


Sprid gärna materialet, anordna egna sångstunder på er ort, skicka länken till vänner utanför Sverige, spela in era sjungande barn etc. Vi blir bara glada om sångerna kommer till användning och underlättar för era barn i deras språkinlärning. 


Om ni använder materialet i formella sammanhang uppskattar vi att ni nämner att ni har fått det från Hambaazi.