Material

Material


Sånghäfte med svenska barnvisor på persiska

 

Häftet har tagits fram av föreningen Hambaazi, med tillstånd från upphovsmakare där det har varit aktuellt.

Sprid gärna materialet, anordna egna sångstunder på er ort, skicka länken till vänner utanför Sverige, spela in era sjungande barn och skicka till kusiner i Iran etc, men ange föreningen Hambaazi som källa där det är relevant.