Kurser för barnKurser för barn

Samtliga kurser anordnas i samarbete med Studieförbundet Sensus. Det är ett begränsat antal deltagare per kurs för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av verksamheten. 


Kurserna äger rum i Studio Bees nyrenoverade lokaler nära Sundbybergs Centrum.


Om ni har några frågor innan anmälan görs, tveka inte att maila oss på info@hambaazi.se. 

Modersmålsundervisning (barn 6-7 år)


8 veckor, 1200 kr

Start: Sön 14 april kl 11.00.


Lektionen varar i 60 min. 

Barnen bekantar sig med alfabetet, arbetar med ordförråd och språkförståelse genom lekfulla övningar.


Kursen leds av Mona Nateghi Herder med flerårig erfarenhet av språkundervisning via bl a Folkuniversitetet.


Till anmälan! 

Danslek till persiska rytmer (barn 4-6 år)


8 veckor, 1100 kr
Start: Tis 2 april kl 16.00.


Lektionen varar 45 min. Påsklov 22 april.
Barnen får röra sig till olika typer av musik såsom klassisk musik , folkmusik och modern pop. De får bekanta sig med 6/8-takten som är så typisk för persisk musik. Dansleken är fri från prestationskrav och det viktiga är att alla har kul.


Danskurserna leds av Mahsa, som har över 10 års erfarenhet som danspedagog och professionell dansare speciellt inriktad på klassisk persisk dans, sufi-dans och balett. Hon har även dansat folkdans sedan hon var 10 år. Ni kanske har sett hennes uppvisningar på Eldfesten eller i andra kultursammanhang.  


Inställd!

Klassisk persisk dans (barn 7-9 år)


8 veckor, 1300 kr
Start: Tis 2 april kl 17.00.


Lektionen varar 45 min. Påsklov 22 april
Barnen introduceras för den klassiska dansens grundsteg och lär sig under kursens gång en koreografi. Fokus ligger på traditionell musik, men även inslag av folkmusik och pop kommer att förekomma. De barn som vill får möjlighet att genomföra en dansuppvisning för föräldrar i samband med kursavslutningen.


Danskurserna leds av Mahsa, som har över 10 års erfarenhet som danspedagog och professionell dansare speciellt inriktad på klassisk persisk dans, sufi-dans och balett. Hon har även dansat folkdans sedan hon var 10 år. Ni kanske har sett hennes uppvisningar på Eldfesten eller i andra kultursammanhang.  


Inställd!

Anmälningsvillkor
En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen (se nedan).
För att göra en anmälan till kurs hos Hambaazi måste du vara 18 år och myndig.


Kort efter att anmälan registrerats får du en skriftlig bekräftelse med betalavi där förfallodatum för betalningen framgår.


Föreningen Hambaazi är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i hela EU. Vi lagrar information såsom namn, personnumer, adress, e-post, telefonnummer samt val av kurs i vårt datasystem. Uppgifterna används i vårt administrativa arbete, såsom att skicka information till dig. Du har enligt 26§ Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per år, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur. Du har också rätt att begära rättelse kring vår behandling av dina personuppgifter enligt samma lag. Dina personuppgifter lämnas eller säljs aldrig vidare till tredje part. I och med din anmälan samtycker du till att föreningen Hambaazi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovan.


Avanmälan/Ångerrätt
Anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna för ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen. Det innebär att du kan avboka din anmälan inom 14 dagar efter att vi har bekräftat bokningen. Du har då rätt att få tillbaka full kursavgift, om den har betalats. För att undvika missförstånd ska avanmälan alltid ske skriftligen via email till info@hambaazi.se. Ange dina personuppgifter och vilken kurs det gäller.
Om du använder dina 14 dagars ångerrätt efter att terminen/kursen har inletts, ges återbetalning för de återstående kurstillfällena under terminen.

Sjukdom, skada eller annat hinder
Du kan också ångra din anmälan vid långvarig sjukdom, skada, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som gör det omöjligt för barnet att delta och som inte kunde förutses när anmälan gjordes.
Läkarintyg eller annat underlag ska lämnas till föreningen Hambaazi senast 14 dagar efter att du meddelat avhopp från kursen. Återbetalning sker för de kvarstående kurstillfällena.


Inställd kurs
Vid den händelse att kursen ställs in har du rätt att återfå avgiften, oavsett anledning till att vi tvingats ställa in.


Ändring av kurs
Föreningen Hambaazi förbehåller sig rätten att ändra lärare eller lokal om det skulle bli nödvändigt.


Klagomål
Om det är något du är missnöjd med gällande kursen eller din kontakt med föreningen Hambaazi ber vi dig framföra det via email till info@hambaazi.se. Email kan skrivas på svenska, persiska eller engelska. Vi är tacksamma för feedback och kommer att försöka lösa det du är missnöjd med.