Bakgrund

Bakgrund


Hambaazi betyder lekkamrat på persiska. För många persiskspråkiga barnfamiljer i diaspora är det svårt att hitta hambaazi som talar samma språk. En del är andra- eller tredje generationens svenskar och känner att det är svårt att föra vidare hemspråket. En del lever i familjekonstellationer där persiska inte är huvudspråket, och då kan det behövas fler sammanhang för att öva och tycka att det är meningsfullt att lära sig språket. Genom föreningen Hambaazi kan barn hitta lekkamrater och föräldrar få ett nätverk där de, förutom att umgås och ha trevligt, kan dela med sig av kunskap och material.